Odborná péče

Individuální terapie (MUDr. Lukányová, Mgr.Lukány)

Systematická psychoterapeutická péče (psychoanalyticky orientovaná psychoterapie) Je vhodnou terapeutickou metodou při opakujících se emočních, vztahových a psychosomatických potížích (například různé nepřiměřené úzkosti, pocity duševní a tělesné nepohody, zkleslá nálada, prožitky vnitřní prázdnoty, ztráta smyslu života, nízké sebehodnocení, neuspokojivé nebo konfliktní vztahy k lidem, problémy v partnerských vztazích atd.)

Párová terapie a poradenství   (Mgr. Lukány)

Psychoterapeuticky vedené individuální nebo párové sezení v obtížných životních situacích. Slouží k podpoře a zpracování dlouhodobě neřešených partnerských konfliktů, zvládnutí  nevěry, rozvodů a porozvodových situací, které nemají jednoznačné a jednoduché řešení. Poradensko-terapeutická péče může být užitečná jako podpůrná metoda zvládnutí životní změny (ztráta nebo změna zaměstnání, přestěhování...).

Skupinová terapie (MUDr. Lukányová, Mgr.Lukány)

Je dlouhodobě prověřenou, účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Skupina dokáže přinést smysluplný užitek a prospěch většině lidí, kteří skupinu absolvují.

Do skupiny přicházejí lidé, kteří se cítí nespokojeně ve své osobní životní situaci a mnohdy i osaměle se svými problémy.

Skupinu vyhledávají lidé, kteří mívají potíže s vytvářením a udržováním blízkých a uspokojivých vztahů s druhými lidmi.

Užitek z dlouhodobého skupinového procesu mohou mít lidé, kteří  touží poznávat sami sebe a neupřednostňují společenský trend rychlých a jednoznačných řešení.

Psychiatrická ambulance - farmakoterapie   (MUDr. Lukányová)

Odborné lékařské posouzení aktuálních psychických potíží. Pomoc v rozhodování při hledání adekvátní péče. Farmakoterapie.

 


 

Váha: 
-20