Psychoterapeutická dílna - supervizní seminář psychoterapeutického myšlení

 

Psychoterapeutická dílna*

 

Cílem naší dílny je poskytnout dlouhodobou podporu ve vývoji a udržení pracovní identity psychoterapeutů.

     Chceme motivovat k přemýšlení a rozvíjení psychoterapeutických kompetencí a podporovat uvědomění si hodnoty psychoterapeutické práce.

     Věříme, že významným nápomocným prvkem rozvíjení a udržování tohoto psychoterapeutického nástroje může být sdílení zkušeností ​při společných setkáních začínajících i zkušených ​terapeutů.
 

„Potkáváme se!
Sdílíme své zkušenosti! Prověřujeme myšlenky, hledáme, vysvětlujme!
Dílna je skvělé místo pro společnou práci.

 

 

Dílna

      Nabízí místo, prostor a příležitost pravidelně se potkávat s kolegy. Umožňuje aktivně se podílet a společně zpracovávat zkušenosti z psychoterapeutické práce.
      Poskytuje účastníkům možnost prezentovat postoje, prověřovat myšlenky, hledat a pokusit se vysvětlovat počínání v psychoterapii.
 

Jak je dílna uspořádaná?

     Dílna představuje platformu pro dlouhodobé setkávání polootevřené heterogenní skupiny profesionálů (8 – 10 členů), začínajících i zkušených praktikujících psychoterapeutů.
     Nehierarchické uspořádání skupiny bude pomáhat vytvářet atmosféru pro kreativní dialog. Mluvit budeme o přinesených případech, praktických záležitostech spojených s psychoterapií (první hodina, dokumentace, kontrakt, záseky v terapii, ...) či teoretických otázkách. V tvořivé atmosféře si můžeme společně  rozumět, ale také polemizovat a nesouhlasit.

Práce v dílně     

     Způsob práce má supervizní charakter. Je zaměřený na naplnění poslání dílny, kterým je dlouhodobá podpora pracovní identity, udržování chuti a zájmu přemýšlet, rozvíjet kompetence a upevňovat vědomí hodnoty psychoterapeutické práce.

 

1.setkání: 19.9.2023 od 17:00

.

7. setkání: 19.3.2024 od 17:00 do 19:00

Cena za jedno dvouhodinové setkání dílny (120 minut) je 500.-

 

 

 

 

Váha: 
1