Můžete očekávat:

Vytvoření bezpečného prostoru pro sebevyjádření a sebereflexi (budete moci volně o všem mluvit).

Podporu v cestě sebeobjevování a rozvoje vnitřního osobnostního potenciálu a kreativity.

Hledání a rozvíjení nových adekvátnějších způsobů zvládání vlastního života.

Maximální respekt k vaší osobnosti a možnost svobodné volby (s důrazem na společné hledání přiměřených řešení).

 

Pocit zlepšení

U některých klientů dochází k pocitu zlepšení či mírné změně již po druhém či třetím sezení, ale výjimkou není ani pocit zlepšení již po první konzultaci.

 • pocit zlepšení/změny  se může dle povahy problému projevit v:

  • zmírnění tenze (napětí)

  • celkové větší uvolněnosti

Změna

K tomu, aby  mohly být změny trvalejšícho charakteru, je obvykle zapotřebí delší spolupráce a oboustranného úsilí v procesu individuální psychoterapie.

 • efektem psychoterapie potom může být např:

  • pocit vnitřní vyrovnanosti

  • posílení sebevědomí

  • lepší schopnosti vidět souvislosti problémové situace a vlastního prožívání


    

Váha: 
-20