První konzultace

Před první konzultací mohou být pro Vás důležité následující informace:

Volba terapeuta je zcela na Vašem rozhodnutí.

Nemusíte mít žádné doporučení.

Objednat se můžete buď po telefonu, nebo pomocí kontaktního formuláře. Kontaktní informace naleznete zde.

Na konzultaci se nemusíte nijak zvlášť připravovat, (je zbytečné, abyste si přidělávali další starosti k těm, teré již máte). 

Úvodní hodina trvá 50 minut. Dodržujeme domluvený čas začátku a konce hodiny.

Je na Vás, čím a jak své vyprávění začnete. Nejlepší cesta, jak se dostat k jádru problému je Vaše volné vyprávění, tak jak to cítíte a jak je Vám to vlastní a přirozené. 

Rozhovor dál probíhá v konverzačním stylu to znamená ve vzájemné interakci.

Našim cílem bude v průběhu jednoho až tří sezení dojít k rozhodnutí o tom jak dál postupovat a v případě indikace některé formy psychoterapie se domluvíme na pravidlech dalšího pokračování.

 

Další průběh terapie je vysoce individualizovaný.

 

 

 

 

Váha: 
-20