Párová psychoterapie

Psychoterapeutická práce s párem má nejšiřší rozsah použitelnosti a je také časově nejekonomičtější.

Hádky, neshody a konflikty ve vztahu

Nejvíce problémů u partnerů se odkrývá v tzv. „krizových obdobích“ - např. narození dítěte, nástup středního věku, starnutí rodičů, změny v zaměstnání, odchod dětí z domova atd.

Párová terapie pomáhá

  • vytvořit podmínky pro zpracování (nikoli vyloučení) silných pocitů, jakými jsou hněv, žárlivost, které mohou přecházet až do tzv. vzájemné „alergie“ na sebe
  • prožít tyto silné pocity a vyjádřit  je přímým neútočným způsobem
  • stabilizovat rozkolísané partnerské soužití
  • uvolnit svazující nekonstruktivní komunikaci mezi partnery směrem k přímému a pružnějšímu domlouvání se
  • k efektivnějšímu vývoji ve vztahu
  • stabilizovat partnerské soužití po prožité a odhalené nevěře

Práce s párem znamená proces vzájemné spolupráce do kterého terapeut přispívá svojí aktivitou a úsilím k řešení partnerských neshod a problémů.

První konzultace s párem

    Přicházíte-li společně s partnerem, první konzultace bude trvat 50 minut. V případě potřeaby je možné rozšíření na 75-90 minut. Obdobně jako při individuální  konzultaci Vás vyzvu, abyste se pokusili popsat Vaši situaci, která Vás vedla k rozhodnutí řešit vztahové problémy touto formou a také se budu chtít dozvědět něco o Vás.

    V průběhu konzultace se budu snažit poskytnout každému z partnerů stejný prostor pro vyjádření své osobní verze a osobního pohledu na problémovou situaci, se kterou přicházíte. Záleží na Vás, kdo s popisem situace začne. 

    Komunikace v každém vztahu probíhá jinak, svá specifika má i situace, se kterou přicházíte. 

    Vzájemná interakce v každém vztahu je jiná. Budu respektovat specifika Vašeho vztahu. 

    Do vašeho vyprávění možná budu vstupovat více, než při individuální konzultaci. Čas se budu snažit strukturovat tak, abychom mohli uchopit problém, "formulovat zakázku".

Při partnerských konfliktech je situace mnohdy složitější.

    Mnohé páry přicházejí s rozdílnými očekáváními. cílem pak bude sjednotit "zakázku" tak, abychom mohli smysluplně pracovat.

    Obdobně jako při individuální konzultaci, úvodní interview a následné dvě až tři "hodiny" slouží k tomu, abychom došli k rozhodnutí o tom, jak dál postupovat (budou-li to poradenské konzultace či párová terapie ev. skupina pro páry).


 

Váha: 
-20