Skupinová psychoterapie (skupina)

      
      Je dlouhodobě prověřenou, účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Skupina dokáže přinést smysluplný užitek a prospěch většině lidí, kteří ji absolvují.
 

Skupina

 • slouží k podpoře osobního rozvoje

 • pomáhá zlepšit schopnost vyrovnat se s obtížemi v životě

 • zaměřuje se na zkoumání mezilidských vztahů a řešení vztahových problémů

 • umožňuje pracovat s opakujícími se vzorci chování ve vztahu k ostatním
   

      Užitek z dlouhodobého skupinového procesu mohou mít lidé, kteří  touží poznávat sami sebe a neupřednostňují společenský trend rychlých a jednoznačných řešení.
 

Je vhodná

 • pro muže a ženy od 20 let, 
  • kteří prožívají různé emocionální změny, kterým nerozumí
  • kteří mají potíže s vytvářením a udržováním blízkých a uspokojivých vztahů s druhými lidmi
  • kteří by chtěli lépe pochopit a zabývat se svými pocity v kontextu s reakcemi ostatních
  • kterým nevyhovuje jejich izolace od společnosti,
  • prožívající nepříjemné stavy úzkosti v kontaktu s druhými
  • s přáním lépe zvládat neshody v partnerství, rodině či v práci
  • s potřebou vyrovnat se s aktuální osobní či vztahovou krizí
    

Jaký je rámec skupiny?

 • 5 - 9 členů skupiny a dva terapeuti se pravidelně setkávají jednou týdně po dobu 90 minut

 • setkání nemají předem stanovený program

 • vše, co se odehraje na skupině, je důvěrné a zůstává ve skupině

 • doporučená minimální doba setrvání ve skupině je jeden rok

      Ve výše uvedeném rámci mohou členové volně mluvit  o jakýchkoli osobních nebo vztahových záležitostech. Každý se může ptát ostatních na sebe a otevřeně sdělovat své domněnky o druhých.

      Společné přemýšlení umožní členům pochopit fungování ve skupině lidí a cítit se vyrovnaněji a stabilněji.

 


 

Váha: 
-20