Můžete se na nás obrátit:

  • když se přestáváte orientovat v nejrůznějších problémech a prožitcích

  • když je všechno tak, jak má být, ale vy přesto nejste spokojeni sami se sebou, se svým životem

  • když prožíváte vnitřní nepohodu, skleslost, zmatek, nepřiměřenou a nevysvětlitelnou úzkost

  • když se nemůžete vyrovnat s realitou takovou, jaká je

  • když chcete najít přiměřenější způsoby zvládání svého života a máte zájem o hlubší pohled na sebe

  • poté, co jste se pokusili vypovídat ze svých problémů někomu blízkému nebo známému a nepomohlo to

  • když cítíte, že nezvládáte svou práci, své vztahy s kolegy a blízkými

  • když s partnerem nekomunikujete, cítíte vztek či bezmoc nebo když spolu opakovaně a bezúspěšně "řešíte něco dlouho do noci"

  • když si myslíte, že jediným východiskem je rozvod

  • když vám vadí, jak se váš partner chová

Samozřejmě, že situací je mnohem více. Obecně se výše uvedené dá shrnout do věty:

Můžete se na nás obrátit, když cítíte, že potřebujete pomoc.


 

Váha: 
-20