První konzultace s párem

    Přicházíte-li společně s partnerem, první konzultace bude trvat 50 minut. V případě potřeaby je možné rozšíření na 75-90 minut. Obdobně jako při individuální  konzultaci Vás vyzvu, abyste se pokusili popsat Vaši situaci, která Vás vedla k rozhodnutí řešit vztahové problémy touto formou a také se budu chtít dozvědět něco o Vás.

    V průběhu konzultace se budu snažit poskytnout každému z partnerů stejný prostor pro vyjádření své osobní verze a osobního pohledu na problémovou situaci, se kterou přicházíte. Záleží na Vás, kdo s popisem situace začne. 

    Komunikace v každém vztahu probíhá jinak, svá specifika má i situace, se kterou přicházíte. 

    Vzájemná interakce v každém vztahu je jiná. Budu respektovat specifika Vašeho vztahu. 

    Do vašeho vyprávění možná budu vstupovat více, než při individuální konzultaci. Čas se budu snažit strukturovat tak, abychom mohli uchopit problém, "formulovat zakázku".

Při partnerských konfliktech je situace mnohdy složitější.

    Mnohé páry přicházejí s rozdílnými očekáváními. cílem pak bude sjednotit "zakázku" tak, abychom mohli smysluplně pracovat.

    Obdobně jako při individuální konzultaci, úvodní interview a následné dvě až tři "hodiny" slouží k tomu, abychom došli k rozhodnutí o tom, jak dál postupovat (budou-li to poradenské konzultace či párová terapie ev. skupina pro páry).