Mgr. Ján Lukány - psycholog, psychoterapeut, supervizor a kouč

Psycholog, psychoterapeut, supervizor a kouč

     Profesní dráhu psychologa jsem začal v roce  1995 v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata v Praze, kde jsem pracoval jako psycholog/psychoterapeut. Věnoval jsem se  individální a skupinové psychoterapie. 

     První kontakty s tzv. "živou" a praktickou psychologií začaly již během studia na Filozofické fakultě UK, kdy jsem počátkem roku 1994 vstoupil do sebezkušenostního výcviku  v psychoanalyticky orientované skupinové psychoterapii v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy.

    Koncem roku 1996 jsem začal souběžně působit jako manželský poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vzahy Praha-východ. Destiletá praxe v oboru manželského a rodinného poradenství a psychoterapie výrazně přispěla k formování profesní kariery. Další pracovní zkušenosti jsem nabral v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. 

     Po těchto zkušenostech jsem v roce 2006 začal naplno provozovat soukromou psychoterapeutickou praxi

    Hlavní oblastí profesního zájmu je problematika partnerských vzahů. Pracuji formou párových, ale i individuálních psychoterapií a konzultací. 

    Angažuji se také při výuce mladých začínajících psychoterapeutů. Lektorsky jsem se podílel na vedení tří výcvikových psychoterapšeutických komunit v rámci Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR z.s. 

Vzdělání:

Praxe:

  • Denní psychoterapeutické sanatorium Horní Palata
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha Západ a Východ
  • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
  • Soukromá praxe od 2006 - doposud

Členství v odborných společnostech:

  • Česká asociace pro psychoterapii
  • Asociace manželských a rodinných poradců
  • Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
  • SOFT - Společnost rodinných a systemických terapeutů

Jiné odborné aktivity:

  • Lektor kurzů psychologie
  • lektor ve třech pětiletých výcvikových komunitách Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR z.s. 

 


Lukány Psychoterapie s.r.o.

Jindřišská 941/24
110 00 Praha 1

IČ: 14271095
           

 

Váha: 
-20