Psychoterapeutický výcvik ARTE SUR

Oznamujeme, otevření pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením.

      Jedná se 4. komunitu ARTESUR, probíhající jako sebezkušenostní část komplexního vzdělávání  SUR (Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii), na níž je možno navázat teoretickým a supervizním modulem.

      Tento výcvik je ve svém přístupu orientován hlubinně – dynamicky, což znamená, že lektoři pracují s představou existence nevědomí, jak v jedinci, tak i ve skupině, a také používají koncept přenosu a protipřenosu.

      Výcvik

  • je vhodný pro všechny tvořivé a zvídavé zájemce nad 23 let s vysokoškolským i středoškolským vzděláním, zejména ty v pomáhajících profesích, tedy lékaře, psychology, pedagogy,sociální i zdravotní pracovníky a i výtvarníky. 
  • je garantován SUR - Sdružením pro výcvik a vzdělávání v psychoterapii a Českou arteterapeutickou asociací, a také akreditován MŠMT pro oblast školství.
  • sestává celkem z 600 hodin, rozložených do 120 hodin ročně ve formě čtyř setkání (jeden týden a jeden prodloužený víkend v rámci celé komunity a dva skupinové víkendy).

​      Školné činí cca 210 Kč /hodinu. 

      Náš výcvikový tým tvoří zkušení psychoterapeuti s psychologickým či psychiatrickým vzděláním a mnoha různými výcviky. A zejména lektorky jsou také zkušené arteterapeutky a samy tvoří. 

Vedoucími výcviku jsou:

PhDr. Helena Strnadlová / výcvik v jungovské a katathymně-imaginativní psychoterapii, SUR a vedoucí komunity 4x / a
MUDr. Johan Pfeiffer /výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, skupinové i individuální psychoanalytické psychoterapii, lektor - vedoucí komunity 6x, supervizor ČIS/

 Lektory jsou:

PhDr. Alena Koblicová /SUR, KIP, supervizorka ČIS, psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka/
​Dipl.KT. Beate Albrich /diplomovaná arteterapeutka, supervizorka ČIS, senior lektorka SUR 
Mgr. Pavel Zach/ jungovsky orientovaný psychoterapeut/, 
Mgr. Jan Lukany /psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut/
Mgr. Tomáš Přikryl, adiktolog, Gestalt psychoterapeut a supervizor ČIS,
Mgr. Leona Chvojková, psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka a skupinová lektorka.

Výcvik nabízí zážitek dlouhodobého členství ve skupině o cca 12 členech se dvěma lektory a v komunitě, sestávající ze třech skupin, šesti lektorů a dvou vedoucích komunity. Obsahem je zejména sebepoznání na základě pětných vazeb ve skupině, reflexe své rodiny, historie, životní cesty i svého „stínu“, pochopení vlastního osobního i profesního směřování, způsobu sebevyjádření, vztahování se k ostatním lidem a také inklinace k pomáhajícím profesím. Naším specifikem je též zařazení arteterapeutických přístupů a technik v rámci skupinové dynamiky a využití expresivních neverbálních technik v širším smyslu i v rámci večerních klubů. Podstatná je též reflexe vlastního kreativního procesu a práce s výslednými artefakty, porozumění jejich smyslu a významu. Zájemci nechť pošlou poštou do konce srpna na níže uvedenou adresu přihlášku se základními osobními a profesními údaji a fotografií, dále podrobný osobní životopis s rodinnými údaji /3 až 5 stran textu/ a motivační dopis ohledně vstupu do výcviku. Výběrové řízení bude, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců 16. – 17. 10. 2015, záleží také na skladbě přihlášených /muži: ženy/ a začátek výcviku /týdenní soustředění/ se pak bude konat 9. -15. 1.2016. Všechny ostatní důležité informace o historii SUR, o pravidlech skupinové práce, průběhu a řádu výcviku i o kontraktech najdete na www.sur.cz.

Na závěr upozorňujeme, že výcvikový kontrakt garantuje pouze vzdělání ve skupinové psychoterapii a absolventi se nestávají arteterapeuty! I když tato dlouhodobá zkušenost se do celkového vzdělávání samozřejmě započítává!

medARS spol. s r.o.
PhDr. Helena Strnadlová 
psychologická ordinace
Jana Masaryka 330/48,
120 00 Praha 2
e-mail: strnadlovahelena@seznam.cz
telefon pro informace: 222 510 015 nebo 728 610 089