Můžete očekávat:

Vytvoření bezpečného prostoru pro sebevyjádření a sebereflexi (budete moci volně o všem mluvit).

Podporu v cestě sebeobjevování a rozvoje vnitřního osobnostního potenciálu a kreativity.

Hledání a rozvíjení nových adekvátnějších způsobů zvládání vlastního života.

Maximální respekt k vaší osobnosti a možnost svobodné volby (s důrazem na společné hledání přiměřených řešení).

 

Pocit zlepšení

U některých klientů dochází k pocitu zlepšení či mírné změně již po druhém či třetím sezení, ale výjimkou není ani pocit zlepšení již po první konzultaci.

  • pocit zlepšení/změny  se může dle povahy problému projevit v:

    • zmírnění tenze (napětí)

    • celkové větší uvolněnosti

Změna

K tomu, aby  mohly být změny trvalejšícho charakteru, je obvykle zapotřebí delší spolupráce a oboustranného úsilí v procesu individuální psychoterapie.

  • efektem psychoterapie potom může být např:

    • pocit vnitřní vyrovnanosti

    • posílení sebevědomí

    • lepší schopnosti vidět souvislosti problémové situace a vlastního prožívání