Psychoterpeutická dílna

.... 28.1.2016 byla zahájena činnosti psychoterapeutické dílny ...

V průběhu celého profesního zrání terapeuti přicházejí na to, jak dělat psychoterapii, ale mnohdy schází dovednost vysvětlit své počínání.
 

Věříme, že významným nápomocným prvkem rozvíjení a udržování tohoto psychoterapeutického nástroje může být sdílení​zkušeností​při společných setkáních začínajících i zkušených​terapeutů.
 

Psychoterapeutická dílna* (seminář psychoterapeutického myšlení) ...
 

nabídne místo, prostor a příležitost pravidelně se potkávat s kolegy, aktivně se podílet a společně zpracovávat zkušenosti z terapeutické práce. Umožní účastníkům prezentovat postoje, prověřovat myšlenky, hledat a pokoušet se vysvětlovat počínání v terapii.
 

Dílna představuje platformu pro dlouhodobé setkávání polootevřené​heterogenní skupiny profesionálů​(10­15 členů) z řad frekventantů výcviku SUR s ukončenou sebezkušeností a zkušených praktikujících terapeutů.
 

Předpokládáme ne­hierarchické uspořádání skupiny, které napomůže vytvořit atmosféru pro kreativní dialog o přinesených případech, praktických záležitostech spojených s psychoterapií (první hodina, dokumentace, kontrakt, záseky v terapii, ...) či teoretických otázkách a umožní společně si rozumět, ale také nesouhlasit.
 

Posláním dílny je podpora pracovní identity, udržování chuti a zájmu přemýšlet, rozvíjet kompetence a upevňovat vědomí hodnoty sychoterapeutické práce.**
 

Místo setkávání:​ul. Vyšehradská, (budova v zahradě pod Emauzským opatstvím,

zastávka tram. Botanická zahrada, vstup naproti lékarně u Spasitele)

Čas:​1x měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci 19.45 ­ 21.15

(zahajovací setkání  28.1.2016, dále 25.2.2016,  ...)

Finanční příspěvek:​ dle domluvy účastníků

Koordinátoří:​Ján Lukány & Alena Koblicová

Kontakt:​Ján Lukány ­ www.lukany.cz ­ tel.: 608540777

 

 

* Dílna je označení pro prostor, kde se něco dělá, kde lidé pracují, místo kde živí lidé vytváří nějaké nové

hodnoty. Jedná se o prostor, kde se něco nového vytváří nebo něco starého opravuje či renovuje.(wikipedia)

** Psychoterapeutická dílna může podpořit vzdělávací proces, avšak nenahrazuje systematické vzdělávání v

psychoterapii. Hodiny se nezapočítavají do supervize.