Poradenství a terapie v oblasti partnerských vztahů

Mgr. Ján Lukány

poradenský psycholog, psychoterapeut

     Profesní dráhu psychologa jsem začal v roce  1995 v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata v Praze.

    První kontakty s tzv. "živou" a praktickou psychologií začaly dříve-sebezkušenostním výcvikem v psychoanalyticky orientované skupinové psychoterapii v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy.

    Koncem roku 1996 jsem začal souběžně působit jako manželský poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vzahy Praha-východ. Destiletá praxe v oboru manželského a rodinného poradenství a terapie výrazně přispěla k formování profesní kariery.

    Hlavní oblastí profesního zájmu je problematika partnerských vzahů. Pracuji formou párových, ale i individuálních konzultací.

Odborný profil:

Vzdělání:

Praxe:

  • Denní psychoterapeutické sanatorium Horní Palata
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha Západ a Východ
  • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

Členství v odborných společnostech:

  • Asociace manželských a rodinných poradců
  • Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
  • SOFT - Společnost rodinných a systemických terapeutů

Jiné odborné aktivity:

  • Lektor kurzů psychologie

 


Živnostenské oprávnění:

Psychologické poradenství a diagnostika

Mgr. Ján Lukány
IČ:        67665128
            (zapsáno od 23.02.1998)

 

Váha: 
-20