Hledáte psychologa? Potřebujete psychoterapii či farmakoterapii?

Pro mnoho lidí je návštěva odborníka z řad pomáhajících profesí standardní záležitostí. Využívají  služby psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů, manželských poradců  v mnoha obtížných životních situacích. Orientují se v možnostech služeb, mají svého terapeuta nebo kontakty na psychologické poradny, manželské poradny a jiná psychiatrická a psychoterapeutická pracoviště.

Každý zvládá své problémy jinak

    Mnozí o návštěvě psychologa nebo psychiatra vůbec neuvažovali a to i přes to, že v životě zažili svízelné situace a prožili si velké trápení. Své problémy, starosti a osobní i vztahové těžkosti a krize zvládli a zvládají sami aniž by sáhli po psychoterapii či farmakoterapii.

    Jsou také lidé, kteří se o psychologii nezajímají, psychology považují za šarlatány a psychologii za pavědu, nechtějí ani slyšet o možnostech psychologických služeb a v žádném případě by tuto možnost nevyužili.

Rozhodování nebývá vždy snadné

    Další skupina lidí  se myšlenkou navštívit psychologa už alespoň jednou či opakovaně zabývala, ale neodhodlali se vyhledat tento druh pomoci. Často si říkají, že žádné velké těžkosti nemají a i přes to, že  cítí vnitřní potřebu mluvit o svých starostech, rozhodování odloží.

Hledání "toho pravého" terapeuta může někdy trvat delší dobu

    V neposlední řadě jsou i lidé, kteří se rozhodli a navštívili odborníka, ale nenašli toho pravého. Z různých důvodů nebyli spokojeni a hledají dál.

Čtete-li tyto řádky pravděpodobně patříte do posledních dvou  popisovaných skupin. Doufáme, že informace na stránkách vám pomohou při hledání a následném rozhodování.


 

Váha: 
-20